Među prvima u Republici Srpskoj smo ušli u ugovorni odnos sa Fondom zdravstvenog osiguranja i 2009. godine osnivamo prvi tim porodične medicine.

Danas u našoj ustanovi registrovano je preko 8.500 osiguranika raspoređeno u 4 tima.

Naše doktore specijaliste porodične medicine prati 12 edukovanih medicinskih sestara. Timovi su raspoređeni u dvije smjene i tako efikasno obavljaju veliki broj pregleda.

Naš tim porodične medicine čine:

Dr Danijela Blagojević

Spec. porodične medicine


Dr Rada Petričević

Spec. porodične medicine


Dr Borislav Radovanović

Spec. porodične medicine


Dr Mirjana Milošević

Spec. oftamologije


Dr Milana Posavljak


Dr Sonja Gengo


Jelena Božić

Medicinski tehničar


Jelena Josipović

Medicinski tehničar


Slađana Gajić

Medicinski tehničar


Željka Mićić

Medicinski tehničar


Dragica Škorić

Medicinski tehničar


Jelena Andrić

Medicinski tehničar


Joka Simić

Medicinski tehničar


Jovanka Knežević

Medicinski tehničar


Stojna Kalajdžić

Medicinski tehničar