Medicinu rada smo osnovali 2012. godine i danas smo postali jedan od lidera na tržištu Bosne i Hercegovine. Organizacijom na visokom nivou, svakodnevno ispunjavamo sve zahtjeve korisnika naših usluga.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pored ljekarskih uvjerenja, radimo sistematske preglede (periodične, preventivne i predhodne), kako manjih ustanova tako i velikih sistema koji broje preko 1.500 zaposlenih. Mobilni timovi S+Medica sa mobilnom opremom imaju kapacitet da rade bilo koji sistem, u bilo kom gradu, na nivou cijele BiH.

Naš tim medicine rada čine 2 doktora, specijaliste medicine rada, specijalista oftamolog, specijalista psihijatar, psiholog, laborant i 4 kvalifikovana medicinska tehničara za medicinu rada.

Dr Sonja Gengo


Dr Jelena Cvijetinović

Spec. medicine rada


Dr Milan Brezić

Spec. medicine rada


Slobodanka Goganović

Laborant


Ljubica Ostojić

Medicinski tehničar


Dušica Kalajdžić

Medicinski tehničar


Jelena Božić

Medicinski tehničar


Violeta Simeunović

Medicinski tehničar


Neke od ustanova i kompanija sa naše referenc liste :

Reference