U sklopu naseg Centra nalazi se i apoteka sa obezbjedjenim parkingom.

Našu dobru apotekarsku praksu baziramo na činjenici da moderna apoteka nije samo mjesto na kome ćete dobiti lijek, već mjesto na kome ćete moći s punim povjerenjem iznijeti svoje probleme, zatražiti savjete, biti potpuno i adekvatno usluženi odgovarajućim farmaceutskim proizvodom, jer smo naše znanje, iskustvo i trud podredili Vašim potrebama. Ne sumnjamo da je zdravlje najveće bogatstvo naših korisnika.

Da bi to bogatstvo očuvali i zaštitili, naša je misija da to činimo primijenjujući novi koncept zdravstvene zaštite, koji se fokusira na direktnu interakciju farmaceuta, ljekara i pacijenta u cilju pružanja kvalitetne zdravstvene usluge.