menu

Medicina rada

Preko 20 godina brinemo se o zdravlju naših pacijenata i gotovo jednako dugo obavljamo preventivne sistematske preglede.

Zdravstveni center S medico

Medicinu rada smo osnovali 2012. godine i danas smo postali jedan od lidera na tržištu Bosne i Hercegovine. Organizacijom na visokom nivou, svakodnevno ispunjavamo sve zahtjeve korisnika naših usluga.

Ljekarska uvijerenja
za vozače
za posao
za fakultet
za boravak
za putovanje
za rad u inostranstvu
za starački dom
za sudskog vještaka
za sklapanje braka

Pored ljekarskih uvjerenja, radimo sistematske preglede (periodične, preventivne i predhodne), kako manjih ustanova tako i velikih sistema koji broje preko 1.500 zaposlenih. Mobilni timovi S+Medica sa mobilnom opremom imaju kapacitet da rade bilo koji sistem, u bilo kom gradu, na nivou cijele BiH.

Naš tim medicine rada čine 2 doktora, specijaliste medicine rada, specijalista oftalmolog, specijalista psihijatar, psiholog, laborant i 4 kvalifikovana medicinska tehničara za medicinu rada.

spec. medicine rada
Dr Milan Brezić
 
diplomirani psiholog
Dr Danijela Ostojić
 
diplomirani psiholog
Dr Boško Petrović
 
spec. neuropsihijatrije
Dr Vasika Drašković
 
spec. oftamologije
Dr Mirjana Milošević Veselinović
 
medicinski tehničar
Ljubica Ostojić
 
medicinski tehničar
Dušica Kalajdžić
 
medicinski tehničar
Violeta Simeunović
 
medicinski tehničar
Marija Kršić
 
medicinski tehničar
Danijela Cvetinović
 
medicinski tehničar
Marijana Mališević
 
medicinski tehničar
Vanja Ivković
 
medicinski tehničar
Marica Kerović
 
medicinski tehničar
Jelena Đokić
 
S+Medico © 2023 | Sva prava zadrzana.
Powered by limun.co