Specijalističko zdravstveni centar S+Medico je jedna od najuspješnijih privatnih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Osnovana 2002. godine, punih 17 godina uspješno se bavimo zbrinjavanjem svih pacijenata, kojima je neophodna stručna medicinska pomoć. Pružamo usluge ljekara skoro svih specijalnosti, koji preglede i dijagnostiku obavljaju vrhunskim uređajima najnovije generacije i u veoma prijatnom ambijentu. Pored toga raspolazemo sa preko 1200 kvadratnih metara prostora obezbjeđenog isključivo za parking pacijenata naše ustanove.

Među prvima u Republici Srpskoj smo ušli u ugovorni odnos sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i 2009. godine osnivamo prvi tim porodične medicine. Danas u našoj ustanovi registrovano je preko 8.500 osiguranika, u 4 tima porodične medicine.

Medicinu rada smo osnovali 2012. godine, a danas smo jedan od lidera na tržištu Bosne i Hercegovine. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače itd. svakodnevno radimo u našoj ustanovi. Pored toga radimo sistematske preglede kako manjih ustanova, tako i velikih sistema, koji broje preko 1500 zaposlenih.

Posjedujemo najsavremeniju hematološku i biohemijsku laboratoriju.

U sklopu našeg Centra nalazi se i apoteka sa obezbjeđenim parkingom.